БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Гръмотрън

Ononis

Описание и отличителни особености на род Гръмотрън

Едногодишни или многогодишни тревисти растения и полухрасти.

В България от рода са установени 6 вида.

Списък на видовете от род Гръмотрън, включени в сайта

Дребен гръмотрън - Ononis pusillaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

banner