БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребен гръмотрън

Ononis pusilla

Снимки на Дребен гръмотрън (Ononis pusilla)

Ononis pusilla Ononis pusilla Ononis pusilla Ononis pusilla Ononis pusilla

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дребен гръмотрън.


Латинско име

Ononis pusilla L. - чете се "ононис пусила".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дребният гръмотрън е многогодишно тревисто растение, високо от 10 до 20 cm. Без бодли. Цветовете са жълти, приседнали, събрани във връхни гроздове. Листата са тройни. Бобът по-къс от чашката. Цъфти май - юли.

Източници на информация:


Местообитание

По сухи, тревисти и каменисти места, върху варовик [Делипалвов & кол. 2003].


Разпространение в България

Разпространение на Дребният гръмотрън по флористични райони:

Ononis pusilla

От 0 до 1000 метра надморска височина.

Източник на картата: Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София


Значение

Лечебно и фуражно растение.Ononis pusilla in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban