БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Раменка

Anthyllis

Описание и отличителни особености на род Раменка

Храсти, многогодишни или едногодишни тревисти растения.

Научното наименование на рода се произнася "антилис".

В България естествено разпространени са 3 вида.


Списък на видовете от род Раменка, включени в сайта

Златна раменка - Anthyllis aurea

Целебна раменка - Anthyllis vulnerariaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 BGflora.net