БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Златна раменка

Anthyllis aurea

Снимки на Златна раменка (Anthyllis aurea)

Anthyllis aurea Anthyllis aurea Anthyllis aurea Anthyllis aurea Anthyllis aurea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български наименования

Златна раменка.

Името "златна" е превод от научното име на вида "aurea".


Научно наименование

Anthyllis aurea Weld. - чете се "антилис ауреа". "Aurea" означава "златна" на латински [К. Методиев].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Златната раменка е многогодишно тревисто растение. Стъблото в основата е въдрвеняло, дълго от 8 до 25 cm. Връхното листче при всички листа повече или по-малко еднакво с останалите. Цветовете са златистожълти. Цъфти от май до юли.

Източници на информацията за описанието:


Местообитание

Златната раменка расте по сухи скалисти места, на варовик, в планините и предпланините [Кузманов, 1976].


Разпространение в България

Установена е в следните флористични райони и места: Знеполски район (Голо бърдо, Конявска планина, Рудина планина), Славянка, Пирин (Бъндерица), Западни Родопи, (с. Триград, Смолянско); между 850 и 2100 метра надморска височина [Кузманов, 1976].


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте само в страните на Балканския полуостров - Албания, страните от бивша Югославия, Гърция и България [Кузманов, 1976].


Значение

Златната раменка е украсно (декоративно) растение.Anthyllis aurea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 BGflora.net

ban