БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Растенията по нашите плажове

По-долу сме събрали и подредили, според окраската на цветовете, растенията растящи по нашите черноморски плажове и дюни, които имат свои страници на Българската флора онлайн. Тези растения в науката се наричат псамофити - растения създадени и "обичащи" да живеят върху пясъци. А животът върху пясъците никак не е лесен за едно растение. Тук то е изложено на опасността да бъде затрупано от постоянно движещите се пясъци, да бъде отнесено от силните вълни, изложено е на силно слънце, високи температури и морска вода, може да бъде стъпкано от туристите или напълно унищожено от почистващите машини на плажните концесионери. Сред тези растения са някои от нашите най-красиви диворастящи видове. Това е и екологичната група растения, която е най-силно застрашена от човешката дейност. Много от нашите псамофити са застрашени от пълно изчезване, включени са в Червената книга на България и са защитени от закона.

Надяваме се, че с тази страница любителите на диворастящите растения ще могат по-лесно да разпознават тези наши красиви, интересни и редки растения.

Моля, имайте предвид, че все още не всички псамофити имат страници в Българската флора онлайн, така че не всички от тях са включени в списъците, които следват.


Плажни растения с бели цветове


Плажни растения с жълти цветове


Плажни растения с лилави, розови, червени и сини цветове


Плажни растения със зелени цветове, без цветове или с неопределена окраска на цветовете


Ако имате въпроси или коментари, моля пишете съобщение на Фейсбук страницата на сайта, която можете да намерите по-долу или на следния адрес:

© К. Методиев/Българската флора онлайн.


Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2021 BGflora.net