БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Целебна раменка

Anthyllis vulneraria

Снимки на Целебна раменка (Anthyllis vulneraria)

Anthyllis vulneraria Anthyllis vulneraria Anthyllis vulneraria Anthyllis vulneraria Anthyllis vulneraria

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български наименования

Целебна раменка; Раменка.

Името "целебна" е превод от научното име на вида "vulneraria" - вижте по-долу при обяснението на значението на научното име на вида.

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Желта детелина; Порезика; Раменик[1].


Научно наименование

Anthyllis vulneraria L. - чете се "антилис вулнерариа". "Vulneraria" означава "лекуващ рани"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Целебната раменка е многогодишно (рядко и едногодишно) тревисто растение, покрито с прилегнали и разперени власинки. Стъблото тревисто (т. е. невдървеняващо), полегнало, възправящо се или изправено, разклонено, от 5 до 60 cm дълго. Приосновните листа с 3 до 5 нееднакви листчета, връхното много по-едро от страничните 15-35 (65) mm дълго и 10-20 mm широко. Цветовете са събрани в главести съцветия на върха на стеблата в основата обхванати с две дланевидно наделени прицветни листа. Чашката е мехуресто подута, влакнеста. Венчето дълго 13-18 mm, жълто, червено-оранжево или белезникаво, голо. Цъфти от май до септември[3][4].


Местообитание

Целебната раменка расте в тревисти места по ливади и пасища, из храсталаци и разредени гори, по каменливи склонове и високопланински ливади, от равнините до високопланинския пояс, най-често на варовик. Разпространено от морското равнище до 2900 метра надморска височина[5].


Разпространение в България

Установена е в цялата страна[6].


Общо разпространение

Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия, Кавказ[7].


Значение

Целебната раменка е украсно (декоративно) растение. Рядко се (е) използва(ла) в съвременната медицина - употребява се надземната част (Herba Vulnerarie), която се събира по време на цъфтежа [8].


Бележки

Целебната раменка е силно изменчив (полиморфен) вид и поради това са описани множество негови подвидове и вариетети. В България понастоящем се смята, че е представен с 5 подвида[9]. Снимките на сайта са на подвида Anthyllis vulneraria ssp. vitellina (Velen.) Kuzmanov. В други, по-стари източници (например в книгата "Високопланинските растения в България" от Н. Стоянов и Б. Китанов. 1966, София), този подвид се разглежда като самостоятелен вид - Anthyllis vitellina Velen.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Еволюционната теория е лъжа!


Източници на информация

[1] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.

[2] Dictionary of Botanical Epithets.

[3] Кузманов, Б. 1976. В: Флора на НР България, том VI, София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет.

[5] Кузманов, Б. 1976. В: Флора на НР България, том VI, София.

[6] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет.

[7] Кузманов, Б. 1976. В: Флора на НР България, том VI, София.

[8] Китанов, 1987.

[9] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет.


Anthyllis vulneraria in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2019 BGflora.net