БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Звездан

Lotus

Описание и отличителни особености на род Звездан

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Листата съставени от 5 листчета. Долната двойка листчета се намират близо до основата на листната дръжка. Цветовете събрани в малоцветни съцветия върху дръжки, които са по-дълги от листата. Чашката петразделна. Венчето съставено от свободни венчелистчета. Ладийката към предния си край подвита и заострена във вид на човка. Бобът линейно-цилиндричен, прав, многосеменен и понякога по ръбовете крилат [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

В България естествено разпространени са 6 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "лотус".


Списък на видовете от род Звездан, включени в сайта

Обикновен звездан - Lotus corniculatusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2019 BGflora.net