БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Салкъм

Robinia

Описание и отличителни особености на род Салкъм

Дървета или храсти, обикновено с бодли. Листата нечифтоперести. Листчетата 3-10 двойки, целокрайни, Прилистниците едри, трайни, често видоизменени в бодли. Цветовете многобройни, в странични, увиснали, гроздовидни съцветия. Чашката звънеста, неправилна, слабо двуустна. зъбците по-къси от тръбицата. Венчето бяло, розово или пурпурно, неправилно, петлистно. Тичинките 9+1, сраснали. Яйчникът гол или жлезисто влакнест, стълбчето удължено, към върха влакнесто, близалцето топчесто. Бобът линеен или продълговат, силно странично сплеснат, напречного сечение тясно елиптично, с 3 - 10 семена, слабо прищъпнат, гол или жлезисто влакнест, разпуклив. Семената бъбрековидни, гладки, без придатък, Насекомно опрашващи се, размножаващи се със семена (изкуствено и с резници)1.


Списък на видовете от род Салкъм, включени в сайта

Салкъм - Robinia pseudoacacia
Източници на информация

1 Кузманов, Б. 1976. Във: Флора на Народна Република България, том VI, София.

English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net