БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Жълтуга

Genista

Описание и отличителни особености на род Жълтуга

Дребни храсти или полухрасти. Листата по-често цели, рядко тройни. Цветовете са жълти. Чашката е двуустна - горната устна е с 2 зъбчета, долната с 3. Флагчето продълговато-яйцевидно; ладйката тъпа. Стълбчето шиловидно, с извит нагоре връх. Бобът продълговато-яйцевиден или продълговато-линеен, отстрани сплеснат [Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София].

В България са установени 12 вида.


Списък на видовете от род Жълтуга, включени в сайта

Балканска жълтуга - Genista carinalis

Горска жълтуга - Genista ovata

Немска жълтуга - Genista germanica

Ниска жълтуга - Genista depressa

Румелийска жълтуга - Genista rumelicaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2019 BGflora.net