БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ниска жълтуга

Genista depressa

Снимки на Ниска жълтуга (Genista depressa)

Genista depressa Genista depressa Genista depressa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Ниска жълтуга.


Латинско име

Genista depressa Bieb. - чете се "гениста депреса".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Ниската жълтуга е дребен храст, висок до 30 cm. Стъблата набраздени, полегнали или приповдигащи се, голи или слабо влакнести. Листата прости, почти приседнали (без дръжки), продълговато-елиптични до линейни, 8-25 mm дълги и 2-5 mm широки, заострени, целокрайни, по ръба, а често и по долната повърхност прилегнало влакнести; само средната жилка е добре видима. Чашката е гъсто прилегнало копринесто влакнеста, с ланцетни, заострени зъбци. Цветовете с жълто голо венче, до 5 mm дълго, събрани в къси гроздовидни съцветия. Яйчникът и плодът голи или по-рядко с копринести прилегнали власинки. Плодът продъговато-линеен, до 2 cm дълъг, отстрани сплескан. Цъфти май - юли[1].


Местообитание

Сухи каменисти склонове, пасища, хвойнови храсталаци, най-често в планините[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Ниската жълтуга по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Genista depressa

Расте от 300 до 2900 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Балкански полуостров и Крим[5].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Genista depressa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net