БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Румелийска жълтуга

Genista rumelica

Снимки на Румелийска жълтуга (Genista rumelica)

Genista rumelica Genista rumelica Genista rumelica Genista rumelica Genista rumelica Genista rumelica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Румелийска жълтуга.


Латинско име

Genista rumelica Velen. - чете се "гениста румелика".


Природозащитен статут и заплахи

Румелийската жълтуга НЕ е защитена от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Храст, висок от 30 до 70 cm. Листата са прости, без ясно видими странични жилки. Чашката на цветовете отвън е гола; флагчето по гърба е голо. Плодът е продълговат. Най-характерен белег за вида е ранното опадване на листата - в цъфтеж листа има само по младите леторасли, а след прецъфтяването листата опадват напълно. Цъфти май-юли[1].


Местообитание

Расте по сухи варовити места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара планина (източна и средна), Славянка, Пирин, Средна Гора (западна), Рила, Родопи, Тунджанска хълмиста равнина, Тракийска низина и Странджа[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит - освен в България, расте и в Гърция (Западна Тракия)[4].


Значение

Румелийската жълтуга е растение с украсни (декоративни) качества.Вижте също

Дърветата в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Кузманов, Б. 1976. В: Флора на НР България, том VI, София.


Genista rumelica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2018 BGflora.net

banner