БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Балканска жълтуга

Genista carinalis

Снимки на Балканска жълтуга (Genista carinalis)

Genista carinalis Genista carinalis Genista carinalis Genista carinalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Балканска жълтуга.


Латинско име

Genista carinalis Griseb. - чете се "гениста кариналис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Балканската жълтуга е дребно храстче, достигащо височина до 20 cm. Стъблата са разклонени от основата си, петоъгълни с остри надлъжни ребра, по ребрата гъсто четинести, в междуребрията голи, без бодли. Листата са 8-10 mm дълги и 1-1.5 mm широки, линейни до продълговати. Съцветията са гроздовидни, разположени по върховете на стъблото с 10 до 20 цвята. Венчето на цветовете жълто, дълго 8-9 mm. Ладийката отвън по ръба покрита с копринести власинки. Флагчето ясно по-късо от ладийката. Бобът 0.5-0.6 mm дълъг, яйцевиден, с едно семе. Цъфти през месеците май - юли[1].


Местообитание

Сухи каменисти, тревисти места и храсталаци и разредени гори, в предпланините и планините[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Балканската жълтуга по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Genista carinalis

От 500 до 2000 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Балкански полуостров (Гърция - Тракия, Гръцка Македония; Република Македония и Турция) и Югозападна Азия (западните части на Мала Азия)[5].



Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Кузманов, Б. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, София.

[2] Кузманов, Б. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, София.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Кузманов, Б. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, София.


Genista carinalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban