БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Черна акация

Amorpha

Описание и отличителни особености на род Черна акация

Храсти, които са естествено разпространени в Северна Америка, а един вид е въведен от човека в Европа и България1.


Списък на видовете от род Черна акация, включени в сайта

Черна акация - Amorpha fruticosaИзточници на информация

1 Ана Петрова, Владимир Владимиров, Валери Георгиев. 2012. Инвазивни видове растения в България, Институт за биорзанообразие и екоситемни изследвания, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net