род Плюскач

Colutea

Описание и отличителни особености на род Плюскач

Листопадни храсти.

В България е установен един вид.

Списък на видовете от род Плюскач

© 2008 BGflora.net

banner