БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Плюскач

Colutea

Описание и отличителни особености на род Плюскач

Листопадни храсти.

В България е установен един вид.


Списък на видовете от род Плюскач, включени в сайта

Плюскач - Colutea arborescensEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net