БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Плюскач

Colutea arborescens

Снимки на Плюскач (Colutea arborescens)

Colutea arborescens Colutea arborescens Colutea arborescens Colutea arborescens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Плюскач, Дървовиден плюскач.


Латинско име

Colutea arborescens L. - чете се "колутеа арборесценс".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Листопаден храст висок 3-5 метра. Листата нечифтоперести; оста им е дълга 5-13 cm. Цветовете са събрани по 3-5 в гроздовидно съцветие, едри - венчето дълго 17-19 mm. Плодът е тип боб, 5-7 cm дълъг, продълговатоелептичен, мехуресто подут, с ципести полупрозрачни стени, с много семена. Цъфти май-септември[1].


Местообитание

Сухи каменисти места, храсталаци и разредени гори, често на варовик в равнините и предпланините[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Дунавска равнина, Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина (източна), Знеполски район, Рила, Пирин, Беласица, Славянка, Долината на Струма, Долината на Места, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска равнина, Странджа и Черноморско крайбрежие[3].


Общо разпространение

Централна и Южна Европа[4].


Значение

Лечебно, декоративно и медоносно растение[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Кузманов, Б. 1976. Colutea arborescens. В: Флора на Н. Р. България, том VІ.

[2] Кузманов, Б. 1976. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Кузманов, Б. 1976. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Colutea arborescens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net