БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Зановец (Гроздана)

Cytisus

Описание и отличителни особености на род Зановец

Храсти или полухрасти. Листата са тройни, по рядко прости. Цветовете обикновено са жълти. Чашката им е двуустна или тръбеста, ладийката обикновено тъпа. Слабо отровни[1].


Списък на видовете от род Зановец, включени в сайта

Балкански зановец - Cytisus absinthioides

Космат зановец - Cytisus hirsutusИзточници на информация

[1] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2020 BGflora.net