БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Прещип

Chamaespartium

Описание и отличителни особености на род Прещип

Храсти.

В България естествено разпространен e 1 вид.


Списък на видовете от род Прещип, включени в сайта

Прещип - Chamaespartium sagittaleEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner