БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Прещип

Chamaespartium sagittale

Снимки на Прещип (Chamaespartium sagittale)

Chamaespartium sagittale Chamaespartium sagittale Chamaespartium sagittale Chamaespartium sagittale Chamaespartium sagittale

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Прещип.


Латинско име

Chamaespartium sagittale (L.) P. E. Gibbs - чете се "хамеспарциум сагитале". Среща се и под името Genista sagittalis L.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Прещипът е дребен храст, който достига височина от 10 cm до 20 cm. Стъблото е плоско, крилато, членесто прещъпнато. Листата са яйцевидни или ланцетни. Листата са без дръжка и прилистници. Съцветието е връхен грозд. Цъфти май-юли[1].


Местообитание

В гори, каменливи и храсталачни места[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 2000 метра надморска височина[3].


Значение

Медоносно и лечебно растение[4].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Chamaespartium sagittale in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban