БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Зайчина

Coronilla

Описание и отличителни особености на род Зайчина

Едногодишни и многогодишни тревисти растения и храсти. Ладийката на цветовете на предния си край заострена като човка. Бобът е членест [Делипавлов & кол., 2003].

В България естествено разпространени са 5 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "коронила".


Списък на видовете от род Зайчина, включени в сайта

Kритска зайчина - Coronilla cretica

Скорпионовидна зайчина - Coronilla scorpioides

Храстовидна зайчина - Coronilla emerusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2022 BGflora.net