БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Скорпионовидна зайчина

Coronilla scorpioides

Снимки на Скорпионовидна зайчина (Coronilla scorpioides)

Coronilla scorpioides Coronilla scorpioides Coronilla scorpioides Coronilla scorpioides Coronilla scorpioides Coronilla scorpioides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Скорпионовидна зайчина.


Латинско име

Coronilla scorpioides (L.) Koch - чете се "коронила скорпиоидес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение, високо от 10 до 30 cm. Горните листа са тройни, долните са прости. Цветовете са жълти. Цъфти през месеците април-юни[1].


Местообитание

Сухи тревисти и каменисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина (западна), Знеполски район, Славянка, Долината на Струма, Пирин, Родопи, Тракийска низина, Странджа и Тунджанска хълмиста равнина; от 0 до 300 метра надморска височина[3].


Значение

Скорпионовидната зайчина е лечебно и декоративно растение[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Coronilla scorpioides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net