БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Глушина

Vicia

Описание и отличителни особености на род Глушина

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Тичинковата тръбица отпред полегато отрязана; листата перести, завършващи с мустаче или с листче; цветовете събрани в грозд или приседнали в пазвите на листата.

В България естествено разпространени са около 37 вида.


Списък на видовете от род Глушина, включени в сайта

Горска глушина - Vicia sepium


Далматинска глушина - Vicia dalmatica


Едроцветна глушина - Vicia grandiflora


Жерардова глушина - Vicia incana


Панонска глушина - Vicia pannonica


Подземна глушина - Vicia amphicarpa


Пъстроцветна глушина - Vicia varia


Теснолистна глушина - Vicia angustifolia


Трицветна глушина - Vicia melanops


Четирисеменна глушина - Vicia tetraspermaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2021 BGflora.net