БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Трицветна глушина

Vicia melanops

Снимки на Трицветна глушина (Vicia melanops)

Vicia melanops Vicia melanops Vicia melanops Vicia melanops Vicia melanops Vicia melanops

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Трицветна глушина.


Латинско име

Vicia melanops Sibth. & Sm. - чете се "вициа меланопс".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Трицветната глушина е едногодишно тревисто растение, високо от 15 cm до 60 (80) cm. Листата завършват с разклонено мустаче. Чашката на цветовете с неравни помежду си зъбци. Флагчето и крилцата на цвета са жълтозелени, крилцата често с черно петно на върха. Цъфти през месеците април-юни[1].


Местообитание

Тревисти и храсталачни места[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Трицветна глушина по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Vicia melanops

Между 0 и 1000 метра надморска височина[4].


Значение

Медоносно, фуражно и плевелно растение[5].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Vicia melanops in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net