БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жерардова глушина

Vicia incana

Снимки на Жерардова глушина (Vicia incana)

Vicia incana Vicia incana Vicia incana Vicia incana Vicia incana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Жерардова глушина.


Латинско име

Vicia incana Gouan. - чете се "вициа инкана".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблото дълго до 1 m. Листата, на върха на оста си, завършват с мустаче. Цветовете събрани в гроздовидни съцветия. Цветовете са виолетови до синьо-виолетови, по-дълги от 0,8 cm. Бобът с 4-8 семена. Стъблата и листата отгоре са покрити с гъсти разперени власинки. Цъфти юни - септември[1].


Местообитание

По тревисти места, ливади и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара планина, Пирин, Рила, Западни и Средни Родопи; между 1100 и 1900 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Централна и Южна Европа[4].


Значение

Жерардовата глушина е медоносно и фуражно растение[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Кожухаров, Ст. 1976. В: Флора на Н. Р. България, том VІ, София.

[4] Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Vicia incana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2019 BGflora.net