БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Четирисеменна глушина

Vicia tetrasperma

Снимки на Четирисеменна глушина (Vicia tetrasperma)

Vicia tetrasperma Vicia tetrasperma Vicia tetrasperma Vicia tetrasperma

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Четирисеменна глушина.


Латинско име

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. - чете се "вициа тетрасперма".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Четирисеменна глушина е едногодишно тревисто растение, достигащо височина от 15 до 60 cm. Цветове са дребни – не по-дълги от 0,8 cm, разположени по 1-2 на дълга дръжка. Чашката с неравни помежду си зъбци. Бобът с 4 (3) семена, гол, лъскав. Цъфти през месеците май-юли[1].


Местообитание

Тревисти места, храсталаци и ниви[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1200 метра надморска височина[3].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

Vicia tetrasperma in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2020 BGflora.net