БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Теснолистна глушина

Vicia angustifolia

Снимки на Теснолистна глушина (Vicia angustifolia)

Vicia angustifolia Vicia angustifolia Vicia angustifolia Vicia angustifolia Vicia angustifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Теснолистна глушина.


Латинско име

Vicia angustifolia Grufb. - чете се "вициа ангустифолиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Теснолистната глушина е едногодишно тревисто растение. Достига височина от 20 до 80 см. Листата са чифтоперести, на върха с дълго разклонено мустаче. Листчетата 3-8 двойки, линейни, заострени или тъпи, едва врязани. Цветовете са разположени единично или по 2 (рядко по 3 или 4) в основата на листата. Флагчето на цвета светло или яркочервеновиолетово. Чашковите зъбци по-къси от чашковата тръбица. Бобът черен или кафявочерен с 10 (9-11) семена. Цъфти през месеците май - авугст[1].


Местообитание

Тревисти места, ливади и посеви[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1200 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа (без северните и североизточните части), Средиземноморие, Северна Африка, Югозападна и Средна Азия, Индия. Пренесено от човека в Северна Америка, Африка и Източна Азия[4].


Значение

Отлично фуражно и медоносно растение, но също и плевел[5].Бележки

В много от източниците този вид се разглежда като вариетет на Посевната глушина (Vicia sativa var. angustifolia L.).


Вижте също

Растения с лилави и розови цветове


Източници на информация

[1] Кузманов, Б. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Кузманов, Б. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, София.

[5] Кузманов, Б. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, София.


Vicia angustifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban