БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Хедизарум

Hedysarum

Описание и отличителни особености на род Хедизарум

Многогодишни тревисти растения. Листата нечифтоперести. Плодът сплеснат, съставен от няколко закръглени членчета.

В България са установени два вида, като и двата са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Хедизарум, включени в сайта

Червен хедизарум - Hedysarum tauricumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net

banner