БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Червен хедизарум

Hedysarum tauricum

Снимки на Червен хедизарум (Hedysarum tauricum)

Hedysarum tauricum Hedysarum tauricum Hedysarum tauricum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Червен хедизарум.


Латинско име

Hedysarum tauricum Pallas ex Willd. - чете се "хедизарум таврикум".


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Червеният хедизарум е многогодишно тревисто растение с добре развити стъбла, дълги 20 - 30 см. Съцветията гроздовидни, с 6 - 12 цвята. Цветовете пурпурни или розови, 8 - 10 мм дълги. Плодът е от 1 до 3 членен боб, дълъг от 5 до 10 мм. Цъфти през месеците юни-юли (вижте и бележките най-долу) [Кожухаров, 1976].

От другия вид от род Хедизарум срещащ се в България - Жълтия хедизарум (Hedysarum grandiflorum) - се различава по окраската на цветовете - при Жълтия хедизарум е жълта. При него освен това няма развити стъбла, за разлика от Червения хедизарум, при който стъблата са добре развити.


Местообитание

Расте на сухи карбонатно-черноземни почви по каменисти склонове и ерозирани терени [Мешинев, 2015].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморското крайбрежие, Североизточна България, Дунавската равнина и Предбалкана [Делипавлов и др., 2003].


Общо разпространение

Суббалкански ендемит. Расте на Балканския полуостров и на полуостров Крим [Кожухаров, 1976].


Бележки

По литературни данни цъфти юни-юли, но поместените в сайта снимки са направени на 5 септември 2005 година на нос Емине, където растенията бяха в пълен цъфтеж. Това може да се обясни с изключително хладното и дъждовно лято на 2005 г.Hedysarum tauricum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net

ban