БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Конска подкова

Hippocrepis

Описание и отличителни особености на род Конска подкова

Едно- или многогодишни тревисти растения. Листата нечифтоперести, венчето жълто, ладийката заострена. Най-характерен за рода е плодът, който е членесто наделен, странично сплеснат; членчетата на плода са дъговидно (подковидно) извити - от където идва и името на рода.

В България от рода растат 3 вида.


Списък на видовете от род Конска подкова, включени в сайта

Едноцветна конска подкова - Hippocrepis unisiliquosa

Ресничеста конска подкова - Hippocrepis ciliataEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net