БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ресничеста конска подкова

Hippocrepis ciliata

Снимки на Ресничеста конска подкова (Hippocrepis ciliata)

Hippocrepis ciliata Hippocrepis ciliata Hippocrepis ciliata Hippocrepis ciliata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Ресничеста конска подкова.


Латинско име

Hippocrepis ciliata Willd. - чете се "хипокрепис цилиата".


Природозащитен статут и заплахи

Ресничестата конска подкова НЕ е защитена от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Ресничестата конска подкова е едногодишно тревисто растение. Стъблата са лежащи, тънки, дължината им е от 10 до 25 см. Цветовете са разположени в главицовидни съцветия по 2-6 на дръжки в пазвите на листата; дръжките на съцветията по-дълги от присъцветните листа. Плодът е членесто наделен, странично сплеснат; членчетата на плода са дъговидно (подковидно) извити - от където идва и името на целия род. Цъфти март-април.


Местообитание

Тревисти и каменисти места, най-често върху варовик.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара планина (източна), Средна гора (западна), Рила, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина и Струмска долина (юг). От 0 до 600 м надм. височина.


Общо разпространение

Средиземноморието.Hippocrepis ciliata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2020 BGflora.net