БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Едноцветна конска подкова

Hippocrepis unisiliquosa

Снимка на Едноцветна конска подкова (Hippocrepis unisiliquosa )

Hippocrepis unisiliquosa

(Щракнете върху снимката, за да я видите в по-голям размер)


Български имена

Едноцветна конска подкова.


Латинско име

Hippocrepis unisiliquosa L. - чете се "хипокрепис унисиликвоза".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен - не е включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Включен е в Приложение № 2А на същия закон, т. е. е вид за опазването на чийто местообитания се обявяват защитени територии. Включен е в Червена книга на Народна Република България, том 1 - растения, с категория "рядък".


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Дължината на стъблата е от 20 до 30 см. Листата са нечифтоперести, с 3-7 двойки листчета, всяко 4-7 мм дълги, 2-3 мм широки. Цветовете единично разположени, венчетата жълти, дълги 4-7 мм. Цъфти април - юни[1]

От другите видове конска подкова се отличава по късите дръжки на цвета - по-къси от 5 мм, при другите дръжката е по-дълга и по единично разположените върху дръжките цветове - при другите видове върху дръжките са разположени повече на брой цветове.


Местообитание

По варовити склонове[2].


Разпространение в България

Установен е единствено в Източни Родопи на около 300 м. надморска височина[3].


Общо разпространение

Средиземноморието.Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Hippocrepis unisiliquosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net