БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Сграбиче, Клинавиче, Клин

Astragalus

Описание и отличителни особености на род Сграбиче

Едногодишни или многогодишни тревисти растения или ниски храсти. Растения без жлезисти власинки. Листата сложни, нечифтоперести, по-рядко чифтоперести с прилистници. Девет от тичинките сраснали в тръбица, а едната е свободна. Ладийката на цвета на върха си не е заострена като човка. Цветовете събрани в съцветие грозд. Зъбците на чашката по-къси, равни или малко по-дълги от чашковата тръбица. Плодът с вдаден навътре долен шев.

В България са установени 27 вида от род сграбиче. 6 вида от рода са защитени от Закона за биологичното разнообразие


Списък на видовете от род Сграбиче, включени в сайта

Алпийско сграбиче - Astragalus alopecurus

Еспарзетово сграбиче - Astragalus onobrychis

Извито сграбиче - Astragalus hamosus

Клинавиче - Astragalus glycyphyllos

Монпелийско сграбиче - Astragalus monspessulanus

Нахутово сграбиче - Astragalus cicer

Подутоплодно сграбиче - Astragalus vesicarius

Сивосинкав клин - Astragalus glaucus

Сплеснато сграбиче - Astragalus depressus

Спрунерово сграбиче - Astragalus spruneri

Сусамовиден клин - Astragalus sesameus

Теснолистно сграбиче - Astragalus angustifoliusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2023 BGflora.net