БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Извито сграбиче

Astragalus hamosus

Снимки на Извито сграбиче (Astragalus hamosus)

Astragalus hamosus Astragalus hamosus Astragalus hamosus Astragalus hamosus Astragalus hamosus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Извито сграбиче, Извит клин.


Латинско име

Astragalus hamosus L. - чете се "астрагалус хамозус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Извитото сграбиче е едногодишно тревисто растение, с полегнали или приповдигащи се стъбла, дълги от 10 cm до 40 cm. Съцветието е върху дръжка, която е по къса от листа - от чиято основа излиза съцветието. Цветовете са бледожълти. Бобът (плодът) е линеен, сърповидно извит, първоначално прилегнало влакнест, по-късно гол. Цъфти април-юли[1][2].


Местообитание

Тревисти места и храсталаци[3].


Разпространение в България

Разпространение на Извитото сграбиче по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Astragalus hamosus

От 0 до 500 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Южна Европа, Средиземноморието, Кавказ, Централна и Югозападна Азия[6].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Вълев, С. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[6] Вълев, С. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, София.


Astragalus hamosus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net