БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Спрунерово сграбиче

Astragalus spruneri

Снимки на Спрунерово сграбиче (Astragalus spruneri)

Astragalus spruneri Astragalus spruneri Astragalus spruneri Astragalus spruneri Astragalus spruneri Astragalus spruneri Astragalus spruneri Astragalus spruneri

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Спрунерово сграбиче.


Латинско име

Astragalus spruneri Boiss. - чете се "астрагалус спрунери".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, стъблото 10-30 cm. Растения покрити с прилегнали сиви или бели власинки. Венчето ярковиолетово, бледопурпурно до лилаво или бяло. Флагчето 2-3 cm дълги. Бобът сферичен, равен на чашката. Цъфти май-юни[1].


Местообитание

По сухи, варовити, припечни, тревисти места[2].


Разпространение в България

Видът е установен в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Стара Планина (източна), Знеполски район, Долината на Струма (южна), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Странджа, Пирин, Родопи (западни) и Средна гора, докъм 1400 метра надморска височина[3].

Разпространение на Спрунеровото сграбиче по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Astragalus spruneri


Общо разпространение

Албания, Гърция, Турция, бивша Югославия[5].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Вълев С. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VІ, София.


Astragalus spruneri in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2017 BGflora.net