БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Монпелийско сграбиче

Astragalus monspessulanus

Снимки на Монпелийско сграбиче (Astragalus monspessulanus)

 Astragalus monspessulanus  Astragalus monspessulanus  Astragalus monspessulanus  Astragalus monspessulanus  Astragalus monspessulanus  Astragalus monspessulanus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Монпелийско сграбиче, Монпелийско клинавиче.


Латинско име

Astragalus monspessulanus L. - чете се "астрагалус монспесуланус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Монпелийското сграбиче е многогодишно тревисто растение. Стъблата лежащи. Съцветните дръжки по-дълги от присъцветните листа. Флагчето на цветовете е дълго 2-3 cm. Венчето е пурпурно или червено. Бобът е дълъг от 2,5 до 4,5 cm. Цъфти април - юли[1].


Местообитание

Каменисти места и храсталаци[2].


Разпространение в България

Североизточна България, Предбалкан, Стара планина, Знеполски район, Струмска долина (южна), Славянка, Пирин, Долината на Места, Средна гора, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина; от 0 до 1000 метра надморска височина[3].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник и К. Методиев - собствено наблюдение.


Astragalus monspessulanus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net