БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Теснолистно сграбиче

Astragalus angustifolius

Снимки на Теснолистно сграбиче (Astragalus angustifolius)

Astragalus angustifolius Astragalus angustifolius Astragalus angustifolius Astragalus angustifolius Astragalus angustifolius Astragalus angustifolius Astragalus angustifolius Astragalus angustifolius

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Теснолистно сграбиче.


Латинско име

Astragalus angustifolius Lam. - чете се "астрагалус ангустифолиус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Бодлив храст висок до 20 cm. Листата са чифтоперести. Оста на листа завършва с бодил. Цъфти май-юли[2].


Местообитание

По сухи, скалисти и варовити места[3].


Разпространение в България

Видът е установен в следните флористични райони: Стара Планина (източна), Знеполски район, Долината на Струма (северна), Тунджанска хълмиста равнина, Пирин и Родопи (средни и източни), между 900 и 2100 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Югоизточна Европа, Кавказ, Югозападна Азия (Мала Азия)[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Вълев С. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VІ, София.

Astragalus angustifolius in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2018 BGflora.net

ban