БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Нахутово сграбиче

Astragalus cicer

Снимки на Нахутово сграбиче (Astragalus cicer)

Astragalus cicer Astragalus cicer Astragalus cicer Astragalus cicer Astragalus cicer Astragalus cicer Astragalus cicer

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Нахутово сграбиче.


Латинско име

Astragalus cicer L. - чете се "астра́галус ци́цер. Видовото име cicer означава "нахут"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Нахутово сграбиче е многогодишно тревисто растение или полухраст.

Коренищата или корените дьлги вретеновидни.

Стъблата полегнали, приповдигащи се или полуизправени (5-) 25-60 см (-100) см дълги, разклонени, разпрострени, в основата вдървенели, оскъдно прилегнало влакнести.

Прилистниците малко по-къси от листната дръжка, 8-10 мм дълги, свободини или при най-горните листа сраснали помежду си, продълговати или триъгълно ланцетни, зелени, късо бяло влакнести, по края ресничести.

Листата (3) 9-13 см дълги, тънки, нечифтоперести, на къси дрьжки.

Листчетата (7) 10-15 (18) двойки, елиптични, ланцетни до продълговато яйцевидно ланцетни, 15-30 (35) мм дълги, 10-15 мм широки, на върха закръглени, остри или врязани, от двете страни късо разсеяно прилегнало влакнести, рядко отгоре възголи.

Съцветията гроздовидни с дръжки, дълги 4-10 см, равни или 1/2 до 2/3 от присъцветните листа. Гроздовете 4-6 см дълги, главести или продьлговато яйцевидни, плътни, многоцветии. Прицветниците 5-7 мм дълги, линейни, равни на чашковите тръбици, с къси разсеяни черни и бели власинки.

Цветовете 10-15 мм дълги, почти приседнали.

Чашката 7-10 мм дълга, звънеста, при боба запазена, не се подува мехуресто, влакнеста; зъбците линейно шиловидни, по-къси от чашковата тръбица.

Венчето светложьлто, при боба не се запазва. Флагчето 14-16 мм дьлго ромбично елиптично, на върха врязано. Крилцата 11-14 мм дълги, продълговато ланцетни, на върха тъпи. Ладийката 10-12 мм дълга.

Бобът (7) 10-15 (19) мм дълъг, 8-9 мм широк, яйцевиден или почти сферичен, ципест, подут, гъсто покрит с бели и черни власинки, по гръбната и коремна страна набразден, на вьрха с дълга извита човка, двугнезден. Семената бъбрековидни, жълти, лъскави.

Цъфти от юни-август2.


Местообитание

По сухи или влажни тревисти места из поляните и окрайнините на горите и храсталаците, по синурите, край пътищата и речните тераси3.


Разпространение в България

Разпространено в цялата страна от морското равнище до 1100 м надморска височина4.


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Нахутово сграбиче5 (в зелено е естественото разпространение, а в лилаво са показани местата, където е пренесена от човека):

Astragalus cicerВижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Вълев С. 1966. Във: Флора на Народна Република България, том VI, София.

3 Вълев С. 1966. Пос. източник.

4 Вълев, Ст. 1970. Пос. източник.

5 Astragalus cicer L. | Plants of the World Online | Kew Science.


Astragalus cicer in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net