БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Сминдух

Trigonella

Описание и отличителни особености на род Сминдух

Eдногодишни тревисти растения. Листата тройни, т. е. всеки лист се състои от три листчета. Прилистниците при основата са сраснали с листната дръжка. Бобът е дълъг, изправен или слабо извит, сплеснат странично, обикновено многосеменен [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

В България естествено растат 9 вида.

Списък на видовете от род Сминдух, включени в сайта

Мечоносен сминдух - Trigonella gladiataEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

banner