БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мечоносен сминдух

Trigonella gladiata

Снимки на Мечоносен сминдух (Trigonella gladiata)

Trigonella gladiata Trigonella gladiata Trigonella gladiata Trigonella gladiata Trigonella gladiata Trigonella gladiata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Мечоносен сминдух.


Латинско име

Trigonella gladiata Steven ex Bieb. - чете се "тригонела гладиата".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Мечоносният сминдух е дребно едногодишно тревисто растение, високо 5-25 cm. Венчето на цветовете е бледожълто. Бобът е дълъг 1,5 до 2,5 cm на върха си с тънък израстък - носче, което е дълго почти колкото самия боб. Според литературните данни цъфти от май до юни, но на Бесапарските ридове, откъдето са снимките, цъфти обикновено март-април.

Източник на информация: Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България, Аграрен университет. Пловдив.


Местообитание

Расте по сухи, скалисти, варовити места [Делипавлов & кол., 2003].


Разпространение в България

Установена е в следните флористични райони и места: Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина, Средна гора, Знеполски район, Пирин (южен), Долината на Струма (южна), Родопи (средни и източни), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Странджа и Черноморско крайбрежие; от 0 до 500 метра надморска височина [Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание. Българска фондация "Биоразнообразие", София].


Общо разпространение

Южна Европа (на север до Унгария), Средиземноморие, Югозападна Азия (Мала Азия) [Кожухаров, Ст. 1976. В: Флора на Народна Република България. том VІ, София].Trigonella gladiata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

banner