БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мечоносен сминдух

Trigonella gladiata

Снимки на Мечоносен сминдух (Trigonella gladiata)

Trigonella gladiata Trigonella gladiata Trigonella gladiata Trigonella gladiata Trigonella gladiata Trigonella gladiata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Мечоносен сминдух.


Латинско име

Trigonella gladiata Steven ex Bieb. - чете се "тригоне́ла гладиа́та"1. Видовото име gladiata означава "мечоносен"2, откъдето е изведено българското име.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Мечоносният сминдух е дребно едногодишно тревисто растение, високо 5-25 cm. Венчето на цветовете е бледожълто. Бобът е дълъг 1,5 до 2,5 cm на върха си с тънък израстък - носче, което е дълго почти колкото самия боб. Според литературните данни цъфти от май до юни, но на Бесапарските ридове, откъдето са снимките, цъфти обикновено март-април3.


Местообитание

Расте по сухи, скалисти, варовити места4.


Разпространение в България

Установена е в следните флористични райони и места: Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина, Средна гора, Знеполски район, Пирин (южен), Долината на Струма (южна), Родопи (средни и източни), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Странджа и Черноморско крайбрежие; от 0 до 500 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Южна Европа (на север до Унгария), Средиземноморие, Югозападна Азия (Мала Азия)6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България, Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание. Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Кожухаров, Ст. 1976. В: Флора на Народна Република България. том VІ, София.


Trigonella gladiata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2021 BGflora.net