БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Персийско великденче

Veronica persica

Снимки на Персийско великденче (Veronica persica)

Veronica persica Veronica persica Veronica persica Veronica persica Veronica persica Veronica persica Veronica persica Veronica persica Veronica persica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Персийско великденче.


Латинско име

Veronica persica Poir. - чете се "вероника персика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Персийското великденче е едногодишно тревисто растение. Стъблата дълги до 40 cm. Цветовете са разположени по един в пазвите на листата на дръжки с дължина 6-39 mm, по-дълги от листата. Венчето с диаметър 8-15 mm. Зрелият плод с ясна мрежа от жилки. Стълбчето при плода 2-3,5 mm дълго. На снимки 8 и 9 се виждат разликите между Персийското великденче и близкият до него вид Изящно великденче (Veronica polita). Цъфти март-май[1].


Местообитание

Тревисти места, ниви, край огради[2], населени места.


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 800 метра надморска височина[3].


Значение

Персийското великденче е декоративно и плевелно растение[4].Вижте също

Растенията по нашите улици


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.Veronica persica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban