БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Изящно великденче

Veronica polita

Снимки на Изящно великденче (Veronica polita)

Veronica polita Veronica polita Veronica polita Veronica polita Veronica polita Veronica polita Veronica polita Veronica polita Veronica polita

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Изящно великденче.


Латинско име

Veronica polita Poir. - чете се "вероника полита".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Изящното великденче е едногодишно тревисто растение. Стъблата дълги от 3 до 25 cm. Цветовете са разположени по един в пазвите на листата на дръжки с дължина 7-17 mm. Венчето с диаметър 3-7 mm. Стълбчето при плода 1,5-2 mm дълго. На снимки 7, 8 и 9 се виждат разликите между Изящното великденче и близкият до него вид Персийско великденче (Veronica persica). Цъфти март-май[1].


Местообитание

Тревисти места, ниви, край огради[2], населени места.


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 800 метра надморска височина[3].


Значение

Изящното великденче е декоративно и плевелно растение[4].Вижте също

Растенията по нашите улици


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.Veronica polita in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban