БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Изящно великденче

Veronica polita

Снимки на Изящно великденче (Veronica polita)

Veronica polita Veronica polita Veronica polita Veronica polita Veronica polita Veronica polita Veronica polita Veronica polita Veronica polita

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Изящно великденче.


Латинско име

Veronica polita Poir. - чете се "вероника полита".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Изящното великденче е едногодишно тревисто растение. Стъблата дълги от 3 до 25 cm. Цветовете са разположени по един в пазвите на листата на дръжки с дължина 7-17 mm. Венчето с диаметър 3-7 mm. Стълбчето при плода 1,5-2 mm дълго. На снимки 7, 8 и 9 се виждат разликите между Изящното великденче и близкият до него вид Персийско великденче (Veronica persica). Цъфти март-май1.


Местообитание

Тревисти места, ниви, край огради2, населени места.


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 800 метра надморска височина3.


Значение

Изящното великденче е декоративно и плевелно растение4.Вижте също

Растенията по нашите улици


Източници на информация

1 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

2 Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

3 Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

4 Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.Veronica polita in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2021 BGflora.net