БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пролетен спореж

Senecio vernalis

Снимки на Пролетен спореж (Senecio vernalis)

Senecio vernalis Senecio vernalis Senecio vernalis Senecio vernalis Senecio vernalis Senecio vernalis Senecio vernalis Senecio vernalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пролетен спореж.


Латинско име

Senecio vernalis Waldst. & Kit. - чете се "сенецио верналис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение високо 25-50 cm. Листата са пересто изрязани. Външните листчета на обвивката са 6-12, черни на върха. Плодовете са покрити с власинки. Цъфти март-септември[1].


Местообитание

Песъчливи и буренливи места, посеви, край пътища[2].


Разпространение в България

Установен е в цяла България, докъм 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Пролетния спореж е плевелно растение[4], но има и декоративни качества.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.Senecio vernalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net