БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кандилниче

Ballota nigra

Снимки на Кандилниче (Ballota nigra)

Ballota nigra Ballota nigra Ballota nigra Ballota nigra Ballota nigra

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кандилниче, Черна капела, Черно кандилниче.


Латинско име

Ballota nigra L. - чете се "бало́та ни́гра".[1] Видовото име nigra означава "черен".[2]


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Често срещано растение.


Описание и разпознаване

Кандилничето е многогодишно тревисто растение, високо от 0,3 до 1 m. Листата са яйцевидни, назъбени. Цветовете събрани в групи върху обща дръжка. Цветът с лилаво венче, рядко бяло. Чашката с 10 дълбоки надлъжни бразди с 5 еднакви зъбци. Цъфти от юни до август.[3][4]


Местообитание

По буренисти места, често в населените места. Разпространено от морското равнище до 1000 метра надморска височина.[5]


Разпространение в България

Установен е в цялата страна.[6]


Значение

Лечебно растение.[7]Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София.

[5] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[6] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[7] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.


Ballota nigra in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2021 BGflora.net