БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Петниста млечка

Euphorbia maculata

Снимки на Петниста млечка (Euphorbia maculata)

Euphorbia maculata Euphorbia maculata Euphorbia maculata Euphorbia maculata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Петниста млечка.


Латинско име

Euphorbia maculata L. - чете се "еуфо́рбиа макула́та"1. Видовото име maculata означава "петнист, на петна"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Инвазивен вид.


Описание и разпознаване

Петнистата млечка е едногодишно, тревисто, стелещо се растение, покрито с власинки. Стъблата достигат дължина от 5 до 30 cm. Листата несиметрични, разположени срещуположно. Плодовете са покрити с прилегнали власинки. Семената с по 3 до 6 напречни бразди отсрани. Цъфти юни-октомври3.


Местообитание

Песъчливи места, край пътища4, по тротоарите и улиците в населените места5.


Разпространение в България

Петнистата млечка не е естествено разпространена в Европа и в частност в България. Родината ѝ е Северна Америка, от където е въведена (интродуцирана) от човека по другите континенти. На картата по-долу са показани флористичните райони, в които видът е установен към 2012 г., но с оглед на това, че разширява разпространението си, вероятно вече расте и в други райони, освен показаните.

Карта показваща разпространението на Петнистата млечка по флористични райони (оцветените в сиво)6:

Euphorbia maculata


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Петнистата млечка (в зелено са показани страните и териториите, в които е естествено разпространен, а в лилаво местата, в които е пренесен)7:

Euphorbia maculataВижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Йорданов, Д. (ред.). 1963. Пос. източник.

5 К. Методиев - собствени наблюдения.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

7 Euphorbia maculata L. | Plants of the World Online | Kew Science

Euphorbia maculata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net