БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Цикутово часовниче

Erodium cicutarium

Снимки на Цикутово часовниче (Erodium cicutarium)

Erodium cicutarium Erodium cicutarium Erodium cicutarium Erodium cicutarium Erodium cicutarium

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Цикутово часовниче.


Латинско име

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton - чете се "еродиум цикутариум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Цикутово часовниче е едногодишно тревисто растение, високо от 5 до 60 см, покрито само с прости власинки (без жлезисти власинки). Цъфти март-септември[1].


Местообитание

Сухи тревисти места и ниви[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна, от 0 до 1500 метра надморска височина[3].


Значение

Лечебно растение и плевел[4].Вижте също

Растенията по нашите улици


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Erodium cicutarium in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban