БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лепка

Galium aparine

Снимки на Лепка (Galium aparine)

Galium aparine Galium aparine Galium aparine Galium aparine Galium aparine Galium aparine Galium aparine Galium aparine

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лепка, Гергевка, Обикновено еньовче.


Латинско име

Galium aparine L. - чете се "га́лиум апари́не"1. Видовото име aparine е гръцкото име на растението, цитирано от Теофраст2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Лепката e едногодишно тревисто растение, високо от 30 до 120 см. Венчетата на цветове бели, 1,5-2 mm в диаметър. Плодовете 2,5-4 мм в диаметър, покрити с кукести четинки. Цъфти май-юни4.


Местообитание

Храсталаци, ниви, край пътища5, населени места6.


Разпространение в България

В цялата страна; от 0 до 1500 метра надморска височина7.


Значение

Лепката е багрилно, плевелно, фуражно, лечебно и рудерално растение8.Вижте също

Растенията по нашите улици

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

5 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

6 К. Методиев - собствено наблюдение.

7 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

8 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.


Galium aparine in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net