БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Едногодишна ливадина

Poa annua

Снимки на Едногодишна ливадина (Poa annua)

Poa annua Poa annua Poa annua Poa annua Poa annua

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Едногодишна ливадина, Едногодишна метлика.


Латинско име

Poa annua L. - чете се "поа аннуа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Едногодишната ливадина е едногодишно или двугодишно туфесто растение. Стъблото достига височина от 3 cm до 30 cm, изправено или слабо полегнало в основата си. Листата са плоски, тясно линейни, 2-3 mm широки, гладки. Езичето на долните листа късо, тъпо, на най-горния лист удължено, 1-2 mm дълго. Мелтицата е рехава, яйцевидна или пирамидална, до 7 cm дълга, с разперени клонки. Класчета са дълги 3-4 mm, продълговато овални, с 3-7 цвята, зелени, по-рядко виолетови. Плевите тъпи, с ципест ръб. Плевиците ланцетни, с ципест ръб, долната в долния си край покрита с власинки. Цъфти април-септември[1].


Местообитание

Влажни места, в ливадите и пасищата, край пътища, край изкопи[2], по улиците и дворовете в населени места[3].


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 2000 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

В цял свят с изключение на полярните и алпийски области и пустините[5].


Значение

Много добра пасищна трева, която се яде добре от всички домашни животни[6].Вижте също

Растенията по нашите улици

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Китанов, Б. & Ив. Пенев. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том І.

[2] Китанов, Б. & Ив. Пенев. 1970. Пос. източник.

[3] К. Методиев - собствено наблюдение.

[4] Китанов, Б. & Ив. Пенев. 1970. Пос. източник.

[5] Китанов, Б. & Ив. Пенев. 1970. Пос. източник.

[6] Китанов, Б. & Ив. Пенев. 1970. Пос. източник.


Poa annua in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net