БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Троскот

Cynodon dactylon

Снимки на Троскот (Cynodon dactylon)

Cynodon dactylon Cynodon dactylon Cynodon dactylon Cynodon dactylon Cynodon dactylon

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Троскот, Айрък.


Латинско име

Cynodon dactylon (L.) Pers. - чете се "цинодон дактилон".Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо, с дълги, силно развити надземни и подземни издънки. Стъблата от основата са разклонени, приповдигащи се, достигащи до 50 cm дължина, гъсто облистени. Листата са с линейна форма, 2-3 mm широки, твърди, по ръба остро грапави, синкавозелени. Езичето на листата ресничесто. Съцветието е дланевидна метлица, съставена от 3-7 класовидни клонки (дълги 2,5-5 cm), разположени на върха на стъблото. Класчетата са по 3-7 на брой, странично сплеснати, само с по един двуполов цвят. Цъфти юни-октомври[1].


Местообитание

Пасища, тревисти места, край пътища и огради, като плевел в култури[2].


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 800 m надморска височина[3].


Общо разпространение

Космополит - видът е разпространен в цял свят.


Значение

Растението е лечебно, фуражно, плевел, използва се за затревяване на тревни площи.


Употребяема част (билка)

Употребяема част за лечебни цели (билка): Коренища от троскот - Rhizoma Graminis italici[4].


Време и начин на бране на билката

Коренищата на троскота се събират през ранна пролет, преди развитието на растението и през есента, когато надземната част е спряла вегетацията - започва да жълтее и съхне. Събират се след оран на ниви, угари, при разораване на ливади, при прекопаване на лозя и други[5].


Първична обработка на билката

Събраните коренища се измиват бързо на течаща вода. След отцеждане се сушат в проветриви помещения или под навеси на пластове от 6-8 cm върху рамки, стелажи или постелки. В зависимост от времето се обръщат 1-2 пъти. Билката е изсушена, когато при огъване коренищата се чупят с трясък[6].


Съдържание на билката

Коренищата на троскота съдържат захари, нишесте, слузни вещества и други[7].


Лечебно действие и приложение

Троскота има диуретично и слабително действие[8].


Начин на приложение

Прилага се под формата на запарка и студен извлек[9].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България

Диворастящи пролетни цветя


Източници на информация

[1] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[2] К. Методиев.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[5] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[6] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. пос. съч.

[7] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. пос. съч.

[8] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. пос. съч.

[9] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. пос. съч.


Cynodon dactylon in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net