БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Троскот

Cynodon

Описание и отличителни особености на род Троскот

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Троскот, включени в сайта

Троскот - Cynodon dactylonEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net