БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Отровен азмацук

Anthriscus caucalis

Снимки на Отровен азмацук (Anthriscus caucalis)

Anthriscus caucalis Anthriscus caucalis Anthriscus caucalis Anthriscus caucalis Anthriscus caucalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Отровен азмацук.


Латинско име

Anthriscus caucalis Bieb. - чете се "антрискус каукалис". Среща се в литературата и под името Anthriscus vulgaris Pers.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Отровният азмацук е едногодишно тревисто растение, високо обикновено между 15 и 80 cm. Има характерна миризма. Сенниците с 2-5 лъча. Плодът е дълъг 3-4 mm, до 1,5 mm широк, яйцевиден, покрит с кукести шипчета, в основата разширени с брадавички, на върха на дяловете (мерикарпиите) има носче дълго около 1 mm. Плодната дръжка на върха (при основата на плода) с пръстен от четинести власинки. Устройството на плода е най-отличителният белег за вида. Цъфти май - юни[1][2].

Плодовете на отровния азмацук се разнасят от бозайници и човека, като се закачат с помощта на кукестите си шипчета за козината или дрехите на преминаващите край тях животни и хора[3].


Местообитание

Расте по сухи тревисти и рудерализирани (буренливи) места, край огради и пътища, пасища и храсталаци като бурен[4].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 800 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Западна, Южна и Централна Европа (на север до Южна Швеция и на изток до Южна Украйна), Средиземноморие, Югозападна Азия и Кавказ. Пренесено в Северна Америка и Нова Зеландия[6].


Значение

Цялото растение е отровно, особено за свинете[7].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Растенията по нашите улици


Източници на информация

[1] Асенов, Ив. 1982. В: Флора на Народна Република България. Том VIII. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] К. Методиев.

[4] Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

[5] Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

[6] Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

[7] Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.


Anthriscus caucalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2019 BGflora.net