БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Отровен азмацук

Anthriscus caucalis

Снимки на Отровен азмацук (Anthriscus caucalis)

Anthriscus caucalis Anthriscus caucalis Anthriscus caucalis Anthriscus caucalis Anthriscus caucalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български наименования

Отровен азмацук.


Научно наименование

Anthriscus caucalis Bieb. - чете се "антрискус каукалис". Среща се в литературата и под името Anthriscus vulgaris Pers.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Отровният азмацук е едногодишно тревисто растение, високо обикновено между 15 и 80 cm. Има характерна миризма. Сенниците с 2-5 лъча. Плодът е дълъг 3-4 mm, до 1,5 mm широк, яйцевиден, покрит с кукести шипчета, в основата разширени с брадавички, на върха на дяловете (мерикарпиите) има носче дълго около 1 mm. Плодната дръжка на върха (при основата на плода) с пръстен от четинести власинки. Устройството на плода е най-отличителният белег за вида. Цъфти май - юни.

Плодовете на отровния азмацук се разнасят от бозайници и човека, като се закачат с помощта на кукестите си шипчета за козината или дрехите на преминаващите край тях животни и хора.

Източник на информацията за описанието: Асенов, Ив. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII, София; Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив; К. Методиев - лични наблюдения.


Местообитание

Расте по сухи тревисти и рудерализирани (буренливи) места, край огради и пътища, пасища и храсталаци като бурен. [Асенов, 1982].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 800 метра надморска височина [Асенов, 1982].


Общо разпространение

Западна, Южна и Централна Европа (на север до Южна Швеция и на изток до Южна Украйна), Средиземноморие, Югозападна Азия и Кавказ. Пренесено в Северна Америка и Нова Зеландия [Асенов, 1982].


Значение

Цялото растение е отровно, особено за свинете [Асенов, 1982].Anthriscus caucalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 BGflora.net

ban