БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Паричка

Bellis perennis

Снимки на Паричка (Bellis perennis)

Bellis perennis Bellis perennis Bellis perennis Bellis perennis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български наименования

Паричка; Парица; Обикновена паричка.


Научно наименование

Bellis perennis L. - чете се "белис перенис".

Съкращението "L." показва името на учения описал за пръв път за науката растението. В случая това е шведският ботаник Карл Линей, основателят на съвременната научна класификация на растенията и животните. Името му на латински е Carl Linnaeus - оттам и съкращението L.=Linnaeus. При произнасянето на научното име на растението името на автора, който го е описал, обикновено не се чете [К. Методиев].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Паричката е многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, тъмнокафяво, отсечено, с многобройни шнуровидни корени и къси странични разклонения. Няма развито надземно стъбло. Листата са събрани в розетка, предимно обратнояйцевидни или лопатовидни, по-рядко обратноланцетни, в основата рязко стеснени в крилата дръжка, 2-6 cm дълги и 0,5-1,5 cm широки, почти целокрайни до изрязанонапилени по ръба, трайни, с 1 ясна средна жилка. Кошничките звънести, многоцветни, разположени върху дръжки дълги от 4 до 15 cm. Дръжките излизат директно от листната розетка. Обвивните листчета на цветната кошничка са почти еднакви, яйцевидноланцетни, 3-6 mm дълги, зелени; по гърба и ръба особено на върха, просто влакнести; при узряването на плодовете изправени. Външните 30 до 50 цвята радиални, с 5-7 mm дълго бяло, често отдолу пурпурночервено или розово езиче. Вътрешните цветове са тръбести, многобройни, жълти. Плодосемките са обратнояйцевидни, сплеснати, на върха закръглени, 1-1,5 mm дълги и 0,7-0,8 mm широки, жълти, по ръбовете задебелени и по-светли, влакнести. Цъфти през месеците март-юли.

Източник на информацията за описанието: Кузманов, Б. 2012. Флора на Република България, том ХІ, София.


Местообитание

Влажни ливади, тревисти и храсталачни места (предимно овлажнявани), в равнинити и планините [Кузманов, 2012]. Често расте спонтанно и в населените места, освен, разбира се, и в градините, където е изкуствено засаден [К. Методиев].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1500 метра надморска височина [Кузманов, 2012].


Общо разпространение

Европа (с изключение на най-северните части, във Финландия, Швеция и Норвегия е въведено от човека), Кавказ, Средна и Югозападна Азия [Кузманов, 2012].


Значение

Паричката е декоративно растение - използва се широко като цвете в парковете и градините. Има създадени сортове с кичести съцветия и различна окраска на езичестите цветове [Кузманов, 2012; К. Методиев].Bellis perennis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 BGflora.net

ban